KÖNYVESBOLTBUDAPEST, LIPTHAY UTCA 12.  SZEGED, KÖLCSEY UTCA 13. 

DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 8.

Libertine blog

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram-nyereményjáték

2023.02.16 13:04

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Instagram-nyereményjáték

 

  1. Általános rendelkezések

  A „Nyerj Lajos kutya-ajándékcsomagot!” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Libertine Books Kft., (székhely: 6400 Kiskunhalas, Dobó utca 22.), a továbbiakban „Szervező”.

  1. Promóciós mechanizmus

  Időtartam: 2023. március 28.-április 04.

  Felület: a Libertine Könyvesbolt és a Libertine Könyvesbolt SZEGED oldala (www.instagram.com/libertinekonyvesboltszeged  és www.instagram.com/libertinekonyvesboltszeged)

  A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a március 28-án a Libertine Könyvesbolt és Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalára kikerült posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően kommentelnek, a kommentben bejelölik legalább egy ismerősüket, és követik a Libertine Könyvesbolt és a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalát.

  1. Nyeremény

  A játék végén 1-1 nyertest sorsolunk két oldalon a kommentelők közül, akik megnyerik a plüss Lajos kutyát, a Lajos kutya megérkezik és a Lajos kutya buszra száll című könyvet. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár- vagy költségtérítést.

  1. Részvételi feltételek

  A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram-profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

  A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

  Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

  • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
  • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
  • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
  • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
  • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
  • Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés- vagy mintaoltalmat sért.
  • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
  • Bevételi adatokat tesz közzé.
  • Erőszakos, erőszakot ábrázol.
  • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.
  1. Kizárások

  A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Libertine Books Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Libertine Könyvesbolt és a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Libertine Könyvesbolt és a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán nyújtunk felvilágosítást.

  A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Libertine Könyvesbolt és a Libertine Könyvesbolt SZEGED Instagram-oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

  • A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:
   • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg
   • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

   

  1. Érvénytelen pályázat

  A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

  1. A játék időtartama

  2023.03.28-án kezdődik és 2023.04.04-én ér véget.